Benefity

Benefity na UJEP přehledně:

Žádost o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu (ke stažení)

Prosíme vyplňte žádost a odevzdejte na personálním oddělení. V případě žádosti o příspěvek na penzijní připojištění Vás prosíme o doložení smlouvy k pořízení kopie.
V tomto podkladu by měl být uveden souhlas s příspěvkem od zaměstnavatele včetně čísla účtu, kam zaměstnavatel může pravidelně částku posílat.

Bližší informace k podmínkám čerpání dnů zdravotního volna naleznete ve Směrnici rektora č. 3/2021 ke způsobu a podmínkám čerpání dnů zdravotního volna (po přihlášení do IMIS/Dokumenty)

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě příspěvku na penzijní připojištění a Unišeků naleznete ve Směrnici rektora č. 9/2012 ke způsobu a podmínkám čerpání sociálního fondu ve znění Dodatku č. 2012/09_D1 ze dne 1. 9. 2013 (po přihlášení do IMIS/Dokumenty)