Pracovní prostředí

Pracovní prostředí je podkladem pro existenci a činnost člověka v pracovním systému. Člověk je základním článkem pracovního systému. „Wellbeing“ – tento termín odkazuje na motivující a příjemné pracovní prostředí. Téma osobní pohody (tedy well-being) se dostává v poslední době stále více do popředí.

Etický Kodex Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Základní parametry:

Flexibilita a zaměstnání a pracovní doby. Flexibilní uspořádání práce je ze strany zaměstnanců velmi vítaná a přispívá k celkové spokojenosti na pracovišti.
Transparentní systém kariérního postupu, vzdělávání a péče o služebně starší pracovníky, jejich zkušeností si zaměstnavatel váží.
Transparentní systém odměn a finanční jistota.
K duševní pohodě zaměstnanců tedy určitě patří i to, že jim zaměstnavatel naslouchá, že jejich poznámky bere vážně a konzultujte s nimi různé kroky a změny, které se jich týkají, a to tak, aby se pracovníci mohli k nově zaváděným systémům vyjádřit a případně se na nich podílet.