Nástup – průvodce vyplněním potřebných formulářů

Vítáme Vás na průvodci vyplněním potřebných formulářů prostřednictvím odkazu, který jste obdrželi na Váš email od referentky personálního oddělení. Zároveň jste v příloze Vašeho emailu obdrželi dle kategorizace prací předvyplněný dokument:

 • žádost a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci (I. riziková skupina);
 • žádost o posouzení ke zdravotní způsobilosti včetně pozvánky k našemu smluvnímu partnerovi (II. riziková skupina)

Před nástupem je třeba vyřídit potřebné formality a z Vaší jsou třeba níže uvedené náležitosti, tak abychom následně připravily v dostatečném času potřebné dokumenty tj. (pracovní smlouvu, mzdový výměr) a předali na příslušnou část pracoviště UJEP, kde budete práci vykonávat.
S Vaší spoluprací nám pomůžete usnadnit náborový proces a uskutečnit nástup v předpokládaném termínu. Upozorňujeme, že bez vstupní lékařské prohlídky nelze zpracovat pracovní smlouvu a nastoupit do pracovního poměru.

Prosím tedy věnujte důležitou pozornost následujícímu přehledu:

 1. Osobní dotazník

  Na následujícím odkazu Osobní Dotazník Nový je ke stažení formulář osobního dotazníku, který prosím pečlivě vyplňte, uložte si běžným způsobem a co nejdříve pošlete na personalni@ujep.cz a do předmětu emailu uveďte nástup a Vaše jméno a příjmení. Prosím věnujte pozornost i části vzdělání, vyplňte obory včetně data ukončení dosaženého vzdělání.
  V případě, že si nebudete jistí, potřebné údaje se doplní při osobním schůzce s referentkou personálního oddělení.

 2. Pracovnělékařská prohlídka – vstupní

  Před nástupem, minimálně 2 pracovní dny je třeba absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Vstupní lékařskou prohlídku můžete absolvovat u Vašeho obvodního lékaře (kategorie I). Pracovnělékařská prohlídka pro účely potvrzení ke zdravotní způsobilosti k práci je zpoplatněna dle ceníku Vašeho obvodního lékaře. Obdržený doklad o uhrazení si prosím uchovejte k předání. Před nástupem (kategorie II) je třeba v termínu, který Vám byl zaslán přílohou v pozvánce absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u našeho smluvního partnera. Prosím řiďte se pokyny uvedené v pozvánce.

 1. Osobní návštěva

  Dostavte se, prosím po absolvování vstupní lékařské prohlídky (před datem nástupu) na Zaměstnanecký odbor UJEP (hnědá budova rektorátu, 1. podlaží, číslo kanceláře 1.10). Úřední hodiny PO – ČT 8:00 – 15:00 (11:00-11:30) polední přestávka

  S sebou si prosím připravte poklady:
  osobní doklady
  – lékařský posudek (potvrzený od lékaře)
  – občanský průkaz
  – kartičku pojištěnce
  – zápočtový list
  osobní doklady – pokud se Vás týkají
  – rodné listy dětí
  – oddací list
  doklady dle Vašeho dosaženého  vzdělání
  – výuční list
  – maturitní vysvědčení
  – originály diplomů
  ostatní
  – potvrzení o studiu (do 26 let)
  – potvrzení o odvodu pojištění z minimální mzdy (nízký úvazek)

Pří osobní návštěvě budete seznámení s dalším postupem – návštěva mzdové účtárny, obdržíte důležité informace k BOZP a k příručce pro nové zaměstnance.