Kontakty

Zaměstnanecký odbor

Najdete nás na adrese Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, v 1. podlaží budovy Rektorátu (UJEP Mapa Kampus). Představujeme Vám ZAMO – personální oddělení a oddělení práce a mezd, včetně uvedení kontaktů dle vykonávané agendy.

Ing. Zdenka Černá, MBA
vedoucí zaměstnaneckého odboru
kancelář MFC 1.18
tel.: +420 475 286 311
tel.: +420 724 902 780
zdenka.cerna@ujep.cz

Ing. Lenka Kurucová
referentka, asistentka zaměstnaneckého odboru
kancelář MFC 1.18
tel.: +420 475 286 341
lenka.kurucova@ujep.cz

 

Jelikož zpracováváme velké množství agendy, máme vyčleněné hodiny, kdy se Vám můžeme věnovat. Jsou to:
Personální oddělení:
PONDĚLÍ    8:00 – 15:00
ÚTERÝ        8:00 – 15:00
STŘEDA      8:00 – 15:00
ČTVRTEK   8:00 – 15:00
(polední přestávka 11:00-12:00) 

Kontakt pro dotazy: personalni@ujep.cz; zamo@rt.ujep.cz

Bc. Lenka Karásková                                          
vedoucí personálního oddělení
kancelář MFC 1.09
tel.: +420 475 286 315
tel.: +420 724 968 490
lenka.karaskova@ujep.cz

Radka Krumplová
referentka personálního oddělení
kancelář MFC 1.10
tel.: +420 475 286 316
radka.krumplova@ujep.cz

Bc. Hana Krchovová
referentka personálního oddělení
kancelář MFC 1.10
tel.: +420 475 286 317
hana.krchovova@ujep.cz

Hana Havlová
referentka personálního oddělení
kancelář MFC 1.10
tel.: +420 286 318
hana.havlova@ujep.cz

 

Kontakty dle vykonávané agendy

Bc. Lenka Karásková

 • personální agenda REK
 • plánování a vedení personální práce
 • tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů
 • metodické vedení součástí a konzultace
 • zaměstnávání cizinců

Radka Krumplová

 • personální agenda FSE; FF; FZS
 • personální evidence
 • vznik, změna, ukončení pracovního poměru
 • výběrová řízení
 • docházka
 • odměňování
 • hodnocení zaměstnanců/kariérní plány
 • účast zaměstnanců v projektech

Bc. Hana Krchovová

 • personální agenda PF; FŽP; FUD, FSI
 • personální evidence
 • vznik, změna, ukončení pracovního poměru
 • výběrová řízení
 • docházka
 • odměňování
 • hodnocení zaměstnanců/kariérní plány
 • účast zaměstnanců v projektech

Hana Havlová

 • personální agenda  PřF; VK; SKM a CI
 • personální evidence
 • vznik, změna, ukončení pracovního poměru
 • výběrová řízení
 • docházka
 • odměňování
 • hodnocení zaměstnanců/kariérní plány
 • účast zaměstnanců v projektech

Jelikož zpracováváme velké množství agendy, máme vyčleněné hodiny, kdy se Vám můžeme věnovat. Jsou to:
Oddělení práce a mezd (PAM)
PONDĚLÍ    8:00 – 14:00
ÚTERÝ        8:00 – 14:00
STŘEDA      8:00 – 14:00
ČTVRTEK   8:00 – 14:00
(polední přestávka 11:30-12:30) 

Kontakt pro dotazy: pam@rt.ujep.cz;dane@ujep.cz ;zamo.rt@ujep.cz

Mgr. Ilona Sýkorová                        
vedoucí oddělení práce a mezd           
kancelář MFC 1.19                                  
tel.: +420 475 286 340                      
tel.: +420 724 968 491                          
ilona.sykorova@ujep.cz

Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.
referentka oddělení práce a mezd        
kancelář MFC 1.11
tel.: +420 475 286 312
veronika.klapalkova@ujep.cz

Mgr. Petra Dušková
referentka oddělení práce a mezd
kancelář MFC 1.11
tel.: +420 475 286 310
petra.duskova@ujep.cz

Lenka Hauzerová
mzdová účetní
kancelář MFC 1.11
tel.: +420 475 286 314
lenka.hauzerova@ujep.cz

                                                                                                                                                                 

Bc. Eva Šírová
referentka oddělení práce a mezd
kancelář MFC 1.11
tel.: +420 475 286 312
eva.sirova@ujep.cz

Kontakty dle vykonávané agendy
 
Mgr. Ilona Sýkorová
 • zpracování mezd
 • exekuce
 • potvrzení příjmu
 • roční zúčtování daní

Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.

 • agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP)
 • elektronické vyúčtování k vyplacení dohod
 • agenda zahraničních cestovních příkazů
 • přijetí cizinců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ)

Mgr. Petra Dušková

 • agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP)
 • elektronické vyúčtování k vyplacení DPP
 • agenda tuzemských cestovních příkazů

Lenka Hauzerová 

 • vyplacení dohod o pracovní činnosti (DPČ)
 • zpracování mezd
 • potvrzení příjmu
 • roční zúčtování daní
 • neschopenky / OČR

Bc. Eva Šírova

 • agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP)
 • elektronické vyúčtování k vyplacení DPP