Pracovní doba a dovolená

Detailní informace k pracovní době, rozvržení pracovní doby a pracovním režimu jsou uvedeny v Příkazu rektora č.2/2019 Pracovní řád zaměstnanců UJEP. K dispozici je po přihlášení do interního manažerského informačního systému IMIS/Dokumenty.

Stanovená týdenní pracovní doba pro všechny zaměstnance je pětidenní v rozsahu 40 hodin. Na UJEPU je uplatněno dle § 85 zákoníku práce pružné rozvržení pracovní doby, které lze měnit se souhlasem obou stran.

Povinnost zaměstnance  a vedoucího pracoviště je zajistit řádnou evidenci odpracované doby. Každou nepřítomnost v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat a je-li mu překážka známa předem, požádat včas svého nadřízeného o poskytnutí volna prostřednictvím žádanky v interním systému IMIS.

Základní výměra dovolené akademických pracovníků činí 8 týdnů, tj. 40 dnů. Dovolená neakademických zaměstnanců činí 6 týdnů, tedy 30 dnů. O schválení je třeba opět požádat prostřednictvím IMIS – Nepřítomnost. Detailní informace k tématu dovolené naleznete v záložce Dotazy.

Od 1. ledna 2021 se změnil výpočet dovolené, jejíž výše je odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance.