Výběrová řízení UJEP

Postup obsazování volných míst upravuje s účinností od 19.05.2021 Metodický pokyn prorektora pro rozvoj a kvalitu č. 1/2021; Metodika k řádu výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucí zaměstnanců a dalších pracovních míst na UJEP.

Fakulta životního prostředí:

Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedry geoinformatiky

Hledáme motivované kolegyně a kolegy do našeho týmu!

Fakulta umění a designu:

Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedra dějin a teorie umění – Teoretik/Teoretička grafického designu(termín přihlášek do 31.05.2024.)

Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedra dějin a teorie umění – Teoretik/Teoretička designu (termín přihlášek do 31.05.2024)

Speciální pracovník údržby (termín přihlášek do 30.04.2024)

Vedoucí ateliéru Time-based Media (termín přihlášek do 19.05.2024)

Filozofická fakulta:

Akademický pracovník/Akademická pracovnice (termín přihlášek do 02.05.2024)

Fakulta zdravotnických studií:

Technik/Technička IT (termín přihlášek do 30.06.2024)

Přírodovědecká fakulta:

Interní vedoucí katedry (termín přihlášek do 30.04.2024)

Akademický pracovník/Akademická pracovnice (termín přihlášek do 30.04.2024)

Akademický pracovník/Akademická pracovnice – Katedra informatiky (termín přihlášek do 31.05.2024)

Pedagogická fakulta:

Fakulta sociálně ekonomická:

Docent/Docentka Katedry ekonomie a managementu

,