Výběrová řízení UJEP

Postup obsazování volných míst upravuje s účinností od 19.05.2021 Metodický pokyn prorektora pro rozvoj a kvalitu č. 1/2021; Metodika k řádu výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucí zaměstnanců a dalších pracovních míst na UJEP.

UJEP:

Právník/Právnička

Síťový specialista/Síťová specialistka – Systémový administrátor/Systémová administrátorka
(termín přihlášek do 29.02.2024

Referent/Referentka Oddělení rozvoje a kvality(termín přihlášek do 23.02.2024)

Fakulta životního prostředí:

Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedry geoinformatiky

Vedoucí Katedry životního prostředí (termín přihlášek do 31.03.2024)

Hledáme motivované kolegyně a kolegy do našeho týmu!

Fakulta umění a designu:

Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedra dějin a teorie umění – Teoretik/Teoretička grafického designu(termín přihlášení do 31.05.2024.)

Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedra dějin a teorie umění – Teoretik/Teoretička designu (termín přihlášek do 31.05.2024)

Fakulta zdravotnických studií:

Technik/Technička IT (termín přihlášek do 30.06.2024)

Přírodovědecká fakulta:

Akademický pracovník/Akademická pracovnice – Katedra informatiky (termín přihlášek do 31.05.2024)

Pedagogická fakulta:

Neakademický pracovník PR/pracovnice PR (termín přihlášek do 23.02.2024)

Vedoucí katedry výtvarné výchovy (termín přihlášek do 26.03.2024)

Fakulta sociálně ekonomická:

Docent/Docentka Katedry ekonomie a managementu