Ukončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru upravuje Zákoník práce a Příkaz rektora č.2/2019 Pracovní řád zaměstnanců UJEP.

Pracovní poměr může zaměstnavatel i zaměstnanec rozvázat:

 • dohodou;
 • výpovědí;
 • okamžitým zrušením;
 • zrušením ve zkušební době

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.

Při skončení pracovního poměru je z Vaší strany potřeba následující:

 • k datu skončení pracovního poměru si vyčerpejte zůstatek dovolené – informační email obdržíte od referentky personální oddělení;
 • informujte vedoucího zaměstnance o stavu přidělených úkolů;
 • vyhotovte písemný seznam nedokončených pracovních úkolů a připravte předání Vašeho pracoviště;
 • vraťte veškerý majetek, který Vám byl svěřen k užívání během pracovního poměru
 • Výstupní list – poslední den pracovního poměru odevzdáte písemné potvrzení o vyrovnání svých závazků
 • Kartičku zaměstnance/čip odevzdejte na personálním oddělení UJEP
 • Potvrzení o zaměstnání si prosím vyzvedněte na personálním oddělení UJEP poslední den pracovního poměru (Rektorát UJEP, kanc. 1)
 • Portál Vema – v případě potřeby si postahujte výplatní pásky, jelikož od následujícího dne po ukončení pracovního poměru bude Váš přístup nefunkční
 • Sdělte na adresu personalni@ujep.cz e-mail, na který Vám bude odeslána výplatní páska za poslední měsíc pracovního poměru