Pracovní cesty

  • Tuzemská pracovní cesta

CP TUZEMSKY UJEP FINAL

  • Zahraniční pracovní cesta

CP ZAHRANICNI UJEP FINAL 0522

CP ZAHRANICNI UJEP EN FINAL 0522

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Agendu tuzemských a zahraničních příkazů zajišťuje ZAMO – oddělení práce a mezd. Prosím věnujte pozornost návodu pro vyplnění cestovního příkazu.

  1. Zaměstnanec podá Cestovní příkaz, který je třeba správně vyplnit včetně schválení a potvrzení podpisem vedoucího pracoviště, příkazcem a správcem rozpočtu. Na pracovní cestu vysílá zaměstnavatel, ten také musí určit podmínky pracovní cesty. Je nutné, aby nezůstala prázdná položka předpokládaná částka výdajů. Bez této položky nemůže správce rozpočtu a příkazce operace výdaj schválit.
  2. Nezbytným krokem je propojení s IMIS – nepřítomností. Prosím zaznamenejte si služební cestu.
  3. V případě, že bude použito k cestě služební vozidlo, musí být vyplnění kniha jízd.