Zaměstnanci – RODIČE

Nové životní situace – mateřská dovolená, rodičovská dovolená a otcovská nebo sladění pracovního a rodinného života? Nebojte se nás zeptat. Poradíme Vám a pomůžeme Vám. Více informací k tomuto tématu a praktické rady najdete v záložce Dotazy – rodiče.

Přístup do IMIS v době mé nepřítomnosti

Zaměstnanci, kteří čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, případně je jim poskytnuto pracovní volno z důvodu péče o dítě, mají právo přístupu na intranetovou síť IMIS i v době trvání této překážky. Přístupové údaje jim zůstávají platné.

Žádost o rodičovskou dovolenou

Včas požádejte o rodičovskou dovolenou e-mailem na personalni@ujep.cz a zároveň informujte o nástupu na rodičovskou dovolenou svého nadřízeného. V žádosti je nezbytné uvést požadovaný rozsah čerpané rodičovské dovolené. Personální oddělení zadá do IMIS délku trvání Vaší nepřítomnosti.

Žádost o otcovskou

Před nástupem na čerpání dávky podejte žádost na mzdové účtárně na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“ https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zdopp. Současně s tím informujte svého nadřízeného prostřednictvím zadání nepřítomnosti MD/OD Otcovská dovolená v aplikaci IMIS.

Slaďování osobního a profesního života je reflektováno ve směrnici rektora č. 5/2019 Kariérní řád UJEP, ve kterém jsou specifikovány důvody pro úpravu pracovních podmínek akademických pracovníků sledující harmonizaci osobního a pracovního života zaměstnaných rodičů s dětmi.

Nejčastější podměty:

  • aktuální legislativa v souvislosti s odchodem na mateřskou, rodičovskou a otcovskou dovolenou
  • administrativní kroky, které je třeba zajistit ve spolupráci s personálním oddělením a oddělením práce a mezd ZAMO
  • čerpání dovolené (v období MD a RD)
  • praktické vysvětlení využívání flexibilní pracovní doby, zkráceného úvazku, pravidla home office (sjednání v pracovní smlouvě)
  • individuální konzultace s Vámi nebo i jednání v přítomnosti Vašeho nadřízeného při odchodu, návratu na/z mateřské a rodičovské dovolené