Akademický pracovník/Akademická pracovnice

Děkan Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky v oboru didaktika občanské výchovy a společenských věd.

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1 místo, odborný asistent v oboru didaktika občanské výchovy a společenských věd.
Výše úvazku: 50 % zákonné pracovní doby s perspektivou navýšení.
Předpokládané datum nástupu: podzim 2024.
Místo výkonu: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.

Pracovní náplň: dle pracovního řádu zaměstnanců UJEP – příkaz rektora č. 2/2019 Kvalifikační požadavky: požadované vzdělání v oboru s úrovní Mgr. nebo Ph.D. a perspektiva dalšího kariérního růstu v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu, kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti, jazykové předpoklady (možná výuka v anglickém jazyce), pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost.

Bližší informace: Ing. Terezie Tahalová, tel. 475 286 402

Přihlášky s životopisem v rozsahu jedné normostrany a kopii dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech zasílejte do 02.05.2024 na Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem: personalni@ujep.cz. Do přihlášky uveďte telefonický kontakt a kontaktní email.

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.
Nabízíme: flexibilní pracovní dobu, včetně využití home-office, zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award, zaměstnanecké stravování, penzijní připojištění, sickdays, příjemné a moderní pracovní zázemí.

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ. 

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany UJEP před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným UJEP, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoo.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných UJEP naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů – UJEP | Univerzita J. E. Purkyně