Hledáme motivované kolegyně a kolegy do našeho týmu!

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie, životního prostředí, chemie, materiálů, udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky, geoinformatiky a v interdisciplinárních oblastech příbuzných oborů.

Nabízíme zajímavou a různorodou práci v moderním zázemí nové budovy Centra přírodovědných
a technických oborů v kampusu UJEP, špičkově vybavené laboratoře, posluchárny a učebny, atraktivní a inovativní studijní programy a možnost zapojení do výuky, vědeckých a výzkumných projektů se zajímavými a inovativními tématy a v neposlední řadě i zaměstnanecké benefity.

Hledáme pracovníky/-ce všech oborů – akademické pracovníky/-ce i technicko-hospodářský personál – kteří by měli zájem pracovat na naší fakultě a přispívat k jejímu rozvoji. Pokud máte zkušenosti, kvalifikaci a motivaci v oblasti životního prostředí, ekologie, chemie, práce v laboratoři, odpadovém hospodářství, nebo také v projektové činnosti, public relation a jiných oborech, rádi Vás
uvidíme v našem kolektivu. Schopnost pracovat v týmu, asertivnost a profesionální přístup
k pracovním povinnostem i kolegům jsou očekávaným/nutným předpokladem u všech zájemců/kyň.
Pokud máte zájem o práci na naší fakultě, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail personalni@ujep.cz

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů – UJEP | Univerzita J. E. Purkyně