Akademický pracovník/Akademická pracovnice Katedra dějin a teorie umění – Teoretik/Teoretička grafické designu

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:
1/odborný asistent/odborná asistentka nebo docent/docentka na Katedře dějin a teorie umění pro výuku předmětů v oblasti Teorie a dějiny grafického designu, s akcentem na Současný grafický design, s případným zaměřením na Design thinking

Výše úvazku:  50 % zákonné pracovní doby, výše úvazku na dané pozice může být po osobní dohodě zvýšena či snížena
Předpokládaný nástup: 01.09.2024
Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
Popis pracovních podmínek: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru, minimálně magisterský titul
 • přehled o aktuálním dění v širším kontextu oboru na tuzemské i mezinárodní scéně
 • předložení koncepce výuky v dané oblasti při pohovoru
 • dobrá znalost anglického jazyka
 • organizační a komunikační schopnosti

Příklad portfolia možných vyučovaných předmětů (každý s dotací 2 hod. týdně) dle stávajících akreditací – pro připravení návrhu koncepce výuky: 

 • Úvod do dějin a teorie designu (BcA.)
 • Dějiny a teorie designu (BcA. + MgA.)
 • Současný design (MgA.)
 • Dějiny hmotné kultury (BcA. + MgA.)
 • Grafický design a ideologie (BcA.)
 • Grafický design ve veřejném prostoru (BcA.)

Počet hodin přímé výuky odborného asistenta (s dosaženým magisterským nebo doktorským vzděláním) v teoretických předmětech u úvazku 100 % je 12–18 hodin týdně, tj. u 50 % úvazku 6–9 hodin týdně, na základě studijních plánů (s dosaženým titulem docenta u 100 % úvazku 10–14 hodin týdně, tj. u 50 % úvazku 5–7 hodin týdně), další částí pracovní náplně je tvůrčí vědecká činnost (předpokládá se zapojení do vědeckovýzkumné a publikační činnosti), vedení a konzultace závěrečných prací. Předpokládá se výuka v českém i v anglickém jazyce.

Portfolio vyučovaných předmětů (každý s dotací 2 hod. týdně) dle stávajících akreditací – pro připravení návrhu koncepce výuky: 

 • Úvod do dějin a teorie designu (BcA.)
 • Dějiny a teorie designu (BcA. + MgA.)
 • Současný design (MgA.)
 • Dějiny hmotné kultury (BcA. + MgA.)
 • Mezi uměním, užitým uměním a designem (BcA.)
 • Připravovaný předmět V harmonii s přírodou: Tendence udržitelnosti v designu 20. a 21. století (MgA.)

Pracovní náplň:

 • výuka teoretických předmětů v oblasti problematiky teorie a dějin designu – produktového nebo grafického designu (aktuální přístupy a designérská praxe v domácím i mezinárodním kontextu, vývoj dané oblasti designu, vývoj teorie současného designu, případně i specializace výhodou; téma udržitelného designu; design thinking)
 • předpokládaná účast v klauzurních a závěrečných komisích
 • zapojení do řady tvůrčích aktivit, které fakulta během roku realizuje jako například kurátorství, publikace, projekty a další

Nabízíme:

 • příjemné a klidné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
 • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Přihláška musí obsahovat:

 • přihlášku
 • profesní životopis, vč. přehledu tvůrčí a pedagogické činnosti
 • kopie diplomů, dalších dokladů o dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Bližší informace: Výběrové řízení proběhne prezenčně formou pohovoru. Případné dotazy ohledně profilu uchazeče/uchazečky či koncepce výuky zodpoví vedoucí KDTU MgA. Adéla Machová, Ph.D. na adrese: adela.machova@ujep.cz
Případné dotazy k systému výběrového řízení směřujte na adresu: personalni@ujep.cz
Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz
do 31. 05. 2024.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany UJEP před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným UJEP, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoo.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných UJEP naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů – UJEP | Univerzita J. E. Purkyně