Technik/Technička IT

Děkan Fakulty zdravotních studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na obsazení místa – technik/technička IT

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1, technik/technička IT

Popis pracovní pozice:

 • poskytování uživatelské podpory pro zaměstnance a studenty fakulty (MS Office, Moodle apod.)
 • správa koncových zařízení fakulty (PC, notebooky, kamery, tiskárny apod.)
 • instalace a konfigurace nových zařízení, řešení zálohy a obnovy uživatelských dat
 • spolupráce při nákupu nového zařízení, evidenci majetku apod.
 • spolupráce při správě WWW stránek fakulty (WordPress)
 • zajišťování technické podpory pro výuku (správa a údržba AV techniky)
 • zajišťování technické podpory pro simulační centra

Požadavky:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání, IT zaměření je výhodou
 • spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita, schopnost samostatné práce (po zaškolení)
 • znalosti a zkušenosti v oblastech uvedených v popisu pracovní pozice výše jsou výhodou, rádi vás ale vše naučíme, důležitá je chuť do práce
 • řidičský průkaz skup. B je výhodou

Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby
Nástupní plat: mzdová třída N9-N10 v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UJEP
Předpokládaný nástup: 01.09.2024
Místo výkonu: Fakulta zdravotních studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty

Nabízíme:

 • práce v přátelské atmosféře týmu Centra informačních technologií FZS
 • podpora při zvyšování odborné kvalifikace (absolvování kurzů, školení konferencí),
 • podpora při dalším studiu (možnost kombinovaného studia na VŠ při práci),
 • nástupní plat: mzdová třída, THP N9-N10 v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UJEP,
 • pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • zkušební doba 3 měsíce.
 • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u tajemnice Fakulty zdravotnických studií
Ing. Davídkové, tel. 475 286 316, 475 284 222

Přihlášky s profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání, průběhem praxe, zasílejte poštou do 30. 06. 2024 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 40096 Ústí nad Labem či na e-mail: personalni@ujep.cz

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů – UJEP | Univerzita J. E. Purkyně